55. Geodetické informační dny

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 55. Geodetické informační dny

Ve dnech 3. – 4. 3. 2020 pořádá Spolek zeměměřičů Brno 55. Geodetické informační dny.
Konference se koná v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno.

Rámcový program:
Úterý 3. března 2020

 •   8:30 –   9:30     Prezence
 •   9:30 – 13:00     Kartografie, geografické informační systémy
 • 14:00 – 16:00     Geografické informační systémy, inženýrská geodézie
 • 18:00 – 23:00     Společenský večer

Středa 4. března 2020

 •   9:00 – 14:00     Katastr nemovitostí, digitální technická mapa, inženýrská geodézie

Podrobný program:

Úterý 3. března 2020

   

Ing. Karel Večeře

Předseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Dění v resortu ČÚZK v roce 2019

Ing. Michal Leitman

Ředitel katastrálneho odboru, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Informace z resortu ÚGKK SR

Ing. Petr Souček, Ph.D.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Role ČÚZK v českém E-governmentu

Ing. Přemysl Jindrák

Zeměměřický úřad

Nové státní mapové dílo

Mgr. Jan Ptáček

Kartografie PRAHA, a. s.

Současná kartografie v komerční sféře

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Adaptace kartografické tvorby specifickým potřebám uživatelů

Ing. Jakub Svatý

Hexagon

Hexagon Digital Reality – Technologie pro velmi přesnou digitální reprezentaci skutečného světa

Ing. Pavel Kubíček, Ing. Marek Hořejš

Brněnské komunikace a. s.

GIS podpora rezidentního parkování v Brně

Ing. Jaroslav Škrobák, DiS., Mgr. Jana Košábková

Magistrát města Jihlavy

Radosti a strasti GISsáka na městě nebo kraji

Kornél Czíria a kol.

SkyMaps s. r. o.

Podpora chytrého zemědělství s využitím dat z dronů a technologie GIS

Tomáš Mandys

Gepro s.r.o.

MISYS – Správa budov

Bohumír Cochlar

Geopen

Skutečné robotické řešení od Geomax

Mgr. Jiří Čtyroký

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Digitální technická mapa ČR

Mgr. Lucie Kudláčková, Mgr. Monika Bláhová

Mendelova univerzita v Brně, CzechGlobe: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Portál InterSucho

Mgr. Petr Vachůt

Muzeum města Brna

Forenzní vyšetření mumie a 3D rekonstrukce obličeje barona Trencka

Středa 4. března 2020

   

Ing. Karel Štencel

Místopředseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Digitální mapa veřejné správy a její vrstvy

Ing. Jiří Formánek

Český úřad zeměměřický a katastrální

Centrální komponenta DTM/DMVS

Martin Picek, Ing. Petr Steiner

GEFOS a. s.

Souhrn novinek Leica a pozvánka na Leica Tour 2020

Vladimír Šterbáček

Katastrální pracoviště Brno-město

Revize KN, spolupráce se stavebními úřady a odbory životního prostředí

Ing. Pavel Šváb

Katastrální pracoviště Svitavy

Nové zkušenosti a inovativní postupy v procesu nového mapování

Ing. Ondřej Patočka

Asseco Central Europe, a. s.

LIDS jako nástroj na tvorbu dat

Ing. Pavel Bozděch

3gon

Technologie SOKKIA a GeoSLAM a jejich propojení v geodézii

Davis Soukup, Jiří Röschl, Petr Očenáš, Ludvika Neumannová

Správa železnic, s. o.

Záborový elaborát, výměnný formát

Ing. Stanislav Madron, Ing. Tomáš Bonacina

GMtech s.r.o.

Digitalizace v majetkoprávní přípravě staveb

Odborný garant:
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Organizační garant, informace:
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: spolzem(at)email.cz
Telefon: +420 732 437 337

Podávání přihlášek:
Přihláška účastníků na www adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A123/

 • Uzávěrka přihlášek         26. 2. 2020
 •       účastníci obdrží osvědčení o účasti
 • Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu spolzem(at)email.cz
 • Uzávěrka objednávek    24. 2. 2020

Ceník:

 • Účast dva dny             2800 Kč / 120 EUR / os
 • Účast jeden den         1700 Kč /   70 EUR / os
 • Výstavní plocha (4 m2…jednotka)             4000 Kč / jed
 • Reklamní panel                                            3000 Kč / m2
 •       neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
 • Vkládané materiály (200 ks…jednotka)    3000 Kč / jed

Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371/2010, variabilní symbol 2003
IBAN: CZ96 2010 0000 0027 0031 6371
BIC: FIOBCZPPXXX

Pro Slovensko
Fio banka, č. účtu 2700316371/8330, variabilní symbol 2003
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je možná telefonicky, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: http://www.hotelavanti.cz/
Heslo pro slevu na ubytování „GID 2020“

Tato akce je Správou železnic, státní organizací (SŽ s. o.) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ pro činnosti v železniční geodézii jako 1 cyklus odborného semináře, který nepořádá SŽ s. o.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

Pořadatel:
SZB

Mediální partneři:
GAKO   GEOinformace