Seminář Pozemkové úpravy XXV., 2023

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Pozemkové úpravy XXV., 2023

Dne 20. dubna 2023 se uskuteční seminář o pozemkových úpravách.
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášející

 • Ing. Jitka Homoláčová (Státní pozemkový úřad)
  Spolupráce pozemkových a katastrálních úřadů při pozemkových úpravách
 • Ing. Bc. Jan Kmínek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Dopady novely zeměměřického zákona na ověřování výsledků zeměměřických činností
 • Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)
  Navrhování protierozních opatření v kontextu metodického návodu a technického standardu pozemkových úprav
 • Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i)
  Příklady pozemkových úprav jako nástroje pro revitalizaci krajiny
 • Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Problémy při zápisu obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

Organizační pokyny

 • Uzávěrka přihlášek: úterý 18. 4. 2023
 • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A137/, potvrzení o registraci není zasíláno.
 • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
  • Základní vložné – 1000 Kč
  • Členové Spolku zeměměřičů Brno – 800 Kč
  • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
 • Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
  • č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 2304
  • platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF