Seminář Pozemkové úpravy XXVI., 2024

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Pozemkové úpravy XXVI., 2024

Dne 30. května 2024 se uskuteční seminář o pozemkových úpravách.
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášející

 • Mgr. Martina Hercegová (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Pravidla pro tvorbu a dělení parcel
 • Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Úloha komise při zjišťování průběhu hranic pro obnovu novým mapováním a pro obvod pozemkových úprav
 • Ing. Marie Smejkalová, Ing. Martin Tejkal, Ph.D. (Krajský úřad Kraje Vysočina)
  Digitální technická mapa jako zdroj dat nejen pro veřejnou správu
 • Ing. Eva Podzimková (Státní pozemkový úřad)
  Geoportál Státního pozemkového úřadu
 • Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  eDoklady – Nová možnost v prokazování totožnosti

Organizační pokyny

 • Uzávěrka přihlášek: pondělí 27. 5. 2024
 • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A141/, potvrzení o registraci není zasíláno.
 • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
  • Základní vložné – 1000 Kč
  • Členové Spolku zeměměřičů Brno – 800 Kč
  • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH
 • Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
  • č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 2405
  • platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF