Orgány Spolku zeměměřičů Brno

Volby do výboru a kontrolní komise Spolku zeměměřičů Brno proběhly na členské schůzi dne 24. března 2022

Výbor SZB
Jiří Bureš – místopředseda Spolku zeměměřičů Brno
Pavel Doubek
Lenka Hrčková – hospodářka Spolku zeměměřičů Brno
Zina Matušková
Vladimíra Žufanová – předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno

Kontrolní komise SZB
Eva Eliášová – předsedkyně kontrolní komise
Martin Malec
Jiří Kapinus