Orgány Spolku zeměměřičů Brno

Volby do výboru a kontrolní komise Spolku zeměměřičů Brno proběhly na členské schůzi dne 22. března 2018

Výbor SZB
Jiří Bureš – místopředseda
Pavel Doubek
Lenka Hrčková
Zina Matušková
Vladimíra Žufanová – předseda

Kontrolní komise SZB
Eva Eliášová
Milan Hrčka
Jaroslav Švec