Geodetické informační dny

Geodetické informační dny navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy.
Odborná veřejnost je seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

Odborný program je určen pro:

  • pracovníky z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřictví,
  • pracovníky katastrálních, pozemkových a stavebních úřadů,
  • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
  • podnikatele, investory, developery, stavební společnosti, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
  • oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
  • soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
  • pracovníky územní správy a samosprávy

O historii a vzniku akce se lze dočíst v příspěvku Čtyřicet let burzy technických zlepšení v Brně od Ing. Františeka Hofmana a Ing. Milana Klimeše.

Podrobnější o příspěvcích jednotlivých ročníků najdete v kategeorii GID.