Seminář Katastr nemovitostí XXIV., 2018

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Katastr nemovitostí XXIV., 2018

Dne 20. září 2018 se uskuteční seminář o katastru nemovitostí.
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášející

 • Ing. Květa Olivová (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Zápis staveb po novele stavebního zákona
 • Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Elaborát obnovy operátu a revize katastrálního operátu a jeho další využití
 • Ing. Dana Mrvová (E.ON Česká republika, s.r.o.)
  Zřizování věcných břemen pro potřeby správce inženýrských sítí
 • JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (Masarykova univerzita)
  Aktuální judikatura v oblasti věcných břemen
 • Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. (Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
  Elektronické podpisy a elektronická identifikace v praxi katastrálních úřadů

Organizační pokyny

  • Uzávěrka přihlášek: úterý 18. září 2018
  • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A112/, potvrzení o registraci není zasíláno.
  • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
   • Základní vložné 800 Kč
   • Členové Spolku zeměměřičů Brno 450 Kč
   • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
  • Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
   • č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 1809
   • platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF