Seminář Pozemkové úpravy XXIII., 2018

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Pozemkové úpravy XXIII., 2018

Spolek zeměměřičů Brno pořádá ve čtvrtek 12. 4. 2018 v Třebíči XXIII. ročník odborného semináře zaměřeného na problematiku pozemkových úprav

Program

 • Mgr. Jaroslava Doubravová (SPÚ)
  Aktuality v pozemkových úpravách
 • Ing. Bohumil Janeček (ČÚZK)
  Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
 • Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (SPÚ)
  Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu
 • Ing. David Mišík (KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor)
  Zkušenosti s řešením nedokončených přídělových řízení
 • Ing. Zdeněk Drápela (Geocart CZ a.s.)
  Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav
 • Ing. František Pavlík, Ph.D., Ing. Soňa Bechtoldová (SPÚ)
  Nástroje Státního pozemkového úřadu v boji proti erozi půdy
 • Ing. Zdeněk Šiška (KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava)
  Problematika polské půdy v k.ú. Holasovice
 • Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO spol. s r.o.)
  Systém PROLAND a kontrola dat
 • Ing. Jan Vorlíček (HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn)
  POZEM 17 – efektivnější kontrola dat VFP

Pro přihlášení klikněte zde

Více informací naleznete v přiloženém letáku PDF.