54. Geodetické informační dny

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 54. Geodetické informační dny

aktualizace 10. 3. 2019
Ve dnech 5. – 6. 3. 2019 pořádal Spolek zeměměřičů Brno 54. Geodetické informační dny.
Konference se konala v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno.

Rámcový program:
Úterý 5. března 2019

 •   8:30 –   9:30     Prezence
 •   9:30 – 13:00     Katastr nemovitostí, kartografie
 • 14:00 – 16:00     Geografické informační systémy, inženýrská geodézie
 • 18:00 – 23:00     Společenský večer

Středa 6. března 2019

 •   9:00 – 14:00     Katastr nemovitostí, inženýrská geodézie

Podrobný program:

Úterý 5. března 2019

   

Ing. Karel Večeře

Předseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Výsledky činnosti resortu ČÚZK

Ing. Karel Vykoukal

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého

100. výročí založení geografické služby Armády ČR, služby a aplikace

Ing. Bc. Richard Mrázek

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

Dohled nad ověřením výsledků zeměměřických činností

Ing. Ivo Vykydal

Státní fond dopravní infrastruktury

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM u dopravních staveb

Ing. Kamil Alferi

Ředitelství silnic dálnic ČR

Záborové elaboráty, automatizace procesů majetkoprávního vypořádání a výměnný formát

Martin Picek

GEFOS a.s.

GEFOS a.s.

Tomáš Mandys

GEPRO, s.r.o.

Pasporty a GEPRO

Ing. Ladislav Čapek, MBA

Asseco Central Europe, a.s.

Řešení pro digitální technické mapy

doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni

Digitální technická mapa ČR

Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D.

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Využití leteckých snímků v archeologii

Ing. Milan Kocáb, MBA

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Geodetická měření bezpilotními leteckými systémy při pozemkových úpravách

Středa 6. března 2019

   

Ing. Karel Štencel

Místopředseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Revize katastru-nástroj pro správu a vedení KN, očekávání, realita

Ing. Petr Souček, Ph.D.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Poskytování informací z KN, výměnný formát KN, změny v souvislosti s GDPR

Ing. Petr Dvořáček

Zeměměřický úřad

Služby Geoportálu

Ing. Vladimír Špaček

Hexagon Safety & Infrastructure

Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace

Ing. Pavel Struha

Magistrát města Hradec Králové

Co úředník, to GIS, aneb Běda, jak to nefunguje!

Mgr. Radana Červená, Ph.D.

Archiv města Brna

Archiv města Brna a Velké dějiny města Brna

Ing. Radomír Havlíček, Ing. Jaroslav Kotolan, CSc.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Garantovaná geodata v podmínkách železnice a pasport topologie sítě SŽDC

Ing. Lukáš Růžička

Subterra a.s.

Geodetické činnosti při výstavbě Ejpovického tunelu

Odborný garant:
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Organizační garant, informace:
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: spolzem(at)email.cz
Telefon: +420 732 437 337

Podávání přihlášek:
Přihláška účastníků na www adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A115/

 • Uzávěrka přihlášek         28. 2. 2019
 •       účastníci obdrží osvědčení o účasti
 • Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu spolzem(at)email.cz
 • Uzávěrka objednávek    28. 2. 2019

Ceník:

 • Účast dva dny             2500 Kč / 100 EUR / os
 • Účast jeden den         1600 Kč /   70 EUR / os
 • Výstavní plocha (4 m2…jednotka)             3000 Kč / jed
 • Reklamní panel                                            2000 Kč / m2
 •       neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
 • Vkládané materiály (200 ks…jednotka)    2000 Kč / jed

Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371/2010, variabilní symbol 1903
IBAN: CZ96 2010 0000 0027 0031 6371
BIC: FIOBCZPPXXX

Pro Slovensko
Fio banka, č. účtu 2700316371/8330, variabilní symbol 1903
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je možná telefonicky, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: http://www.hotelavanti.cz/
Heslo pro slevu na ubytování „GID 2019“

Tato akce je Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ pro činnosti v železniční geodézii jako 1 cyklus odborného semináře, který nepořádá SŽDC.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

Pořadatel:
SZB

Mediální partneři:
GAKO   Zeměměřič