54. Geodetické informační dny

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 54. Geodetické informační dny

Ve dnech 5. – 6. 3. 2019 pořádá Spolek zeměměřičů Brno 54. Geodetické informační dny.
Konference se koná v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno.

Rámcový program:
Úterý 5. března 2019

 •   8:30 –   9:30     Prezence
 •   9:30 – 13:00     Katastr nemovitostí, kartografie
 • 14:00 – 16:00     Geografické informační systémy, inženýrská geodézie
 • 18:00 – 23:00     Společenský večer

Středa 6. března 2019

 •   9:00 – 14:00     Katastr nemovitostí, inženýrská geodézie

Podrobný program:
Průběžně doplňován

Úterý 5. března 2019

   

Ing. Karel Večeře

Předseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Výsledky činnosti resortu ČÚZK

Ing. Karel Vykoukal

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého

100. výročí založení geografické služby Armády ČR, služby a aplikace

Ing. Bc. Richard Mrázek

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

Dohled nad ověřením výsledků zeměměřických činností

Ing. Ivo Vykydal

Státní fond dopravní infrastruktury

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM u dopravních staveb

Ing. Kamil Alferi

Ředitelství silnic dálnic ČR

Záborové elaboráty, automatizace procesů majetkoprávního vypořádání a výměnný formát

Martin Picek

GEFOS a.s.

GEFOS a.s.

Tomáš Mandys

GEPRO, s.r.o.

GEPRO, s.r.o.

Ing. Ladislav Čapek, MBA

Asseco Central Europe, a.s.

Řešení pro digitální technické mapy

doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni

Digitální technická mapa ČR

Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D.

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Využití leteckých snímků v archeologii

Ing. Milan Kocáb, MBA

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Geodetická měření bezpilotními leteckými systémy při pozemkových úpravách

Středa 6. března 2019

   

Ing. Karel Štencel

Místopředseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Revize katastru-nástroj pro správu a vedení KN, očekávání, realita

Ing. Petr Souček, Ph.D.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Poskytování informací z KN, výměnný formát KN, změny v souvislosti s GDPR

Ing. Petr Dvořáček

Zeměměřický úřad

Služby Geoportálu

Ing. Vladimír Špaček

Hexagon Safety & Infrastructure

Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace

Ing. Pavel Struha

Magistrát města Hradec Králové

Co úředník, to GIS, aneb Běda, jak to nefunguje!

Mgr. Radana Červená, Ph.D.

Archiv města Brna

Archiv města Brna a Velké dějiny města Brna

Ing. Radomír Havlíček, Ing. Jaroslav Kotolan, CSc.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Garantovaná geodata v podmínkách železnice a pasport topologie sítě SŽDC

Ing. Lukáš Růžička

Subterra a.s.

Geodetické činnosti při výstavbě Ejpovického tunelu

Odborný garant:
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Organizační garant, informace:
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: spolzem(at)email.cz
Telefon: +420 732 437 337

Podávání přihlášek:
Přihláška účastníků na www adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A115/

 • Uzávěrka přihlášek         28. 2. 2019
 •       účastníci obdrží osvědčení o účasti
 • Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu spolzem(at)email.cz
 • Uzávěrka objednávek    28. 2. 2019

Ceník:

 • Účast dva dny             2500 Kč / 100 EUR / os
 • Účast jeden den         1600 Kč /   70 EUR / os
 • Výstavní plocha (4 m2…jednotka)             3000 Kč / jed
 • Reklamní panel                                            2000 Kč / m2
 •       neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
 • Vkládané materiály (200 ks…jednotka)    2000 Kč / jed

Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371/2010, variabilní symbol 1903
IBAN: CZ96 2010 0000 0027 0031 6371
BIC: FIOBCZPPXXX

Pro Slovensko
Fio banka, č. účtu 2700316371/8330, variabilní symbol 1903
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je možná telefonicky, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: http://www.hotelavanti.cz/
Heslo pro slevu na ubytování „GID 2019“

Tato akce je Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ pro činnosti v železniční geodézii jako 1 cyklus odborného semináře, který nepořádá SŽDC.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

Pořadatel:
SZB

Mediální partneři:
GAKO   Zeměměřič