Seminář Pozemkové úpravy XXI., 2016

Tradiční seminář o pozemkových úpravách se bude opět konat v Třebíči  ve čtvrtek 14. 4. 2016

Program

 • Jiří Kostelník (Městys Mohelno)
  Pozemkové úpravy v městysi Mohelno – praktické zkušenosti starosty s dopady a přínosy pozemkových úprav
 • Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT v Brně, FAST)
  Dopady adaptačních opatření na pozemkové úpravy – nastupující klimatické změny, nutná opatření v krajině, úloha pozemkových úprav
 • Ing. Josef Havelka (SPÚ)
  Proč pozemkové úpravy – možnosti a cíle pozemkových úprav, řešené a neřešené pozemky, příděly
 • Ing. Bc. Jan Kmínek (ČÚZK)
  Obvody pozemkových úprav – zjišťování hranic, geometrické plány pro obvod vyznačení upřesněného obvodu v katastrální mapě
 • RNDr. Josef Glos (Ageris spol. s r.o.)
  ÚSES v krajině – funkce územního systému ekologické stability v krajině, jeho legislativní ukotvení a vazba na pozemkové úpravy
 • Ing. Jan Vorlíček (HSI, spol. s r.o.)
  POZEM a POZEM+ v roce 2016.
 • a další