51. Geodetické informační dny 2016

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 51. Geodetické informační dny 2016

51. GIDy se konají v Brně 24.– 25. ÚNORA 2016 v sále Hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

Program

Středa 24.2.2016

10:00 – 11:30 – 1.blok – Slavnostní zahájení

  • Karel Večeře (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   Úkoly a výsledky resortu ČÚZK
  • Michal Leitman (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)
   Přehled událostí v resortu ÚGKK SR
  • Milan Konečný (Masarykova univerzita v Brně)
   Nové trendy v kartografii

11:30 – 12:00 Přestávka

12:00 – 13:00 – 2. blok

  • Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci)
   Kartografické atlasy a jejich budoucnost
  • Petr Vachůt (Muzeum města Brna)
   Internetová encyklopedie dějin Brna a její mapové aplikace

13:00 – 14:00 – Přestávka na oběd

14:00 – 15:00 – 3. blok

  • Lukáš Smelík, Miriam Dzuráková, Lucie Vysloužilová (VÚV TGM, v.v.i.)
   Zkušenosti s využitím digitálního reliéfu pro stanovení povodňového ohrožení
  • Karel Brázdil (Zeměměřický úřad)
   Nové aplikace Zeměměřického úřadu – Analýza výškopisu a Archiv leteckých snímků

15:00 – 15:30 Přestávka

15:30 – 16:30 – 4. blok

  • Vladimír Špaček, Jan Vaisar (Hexagon)
   Firemní prezentace
  • Jaroslav Škrobák (Satutární město Jihlava)
   Využití mobilních zařízení pro sběr dat do GIS
  • Martin Malý (T-MAPY)
   GIS na tísňových linkách 150 a 155

18:00 – 23:00 SPOLEČENSKÝ VEČER


Čtvrtek 25.2.2016

9:00 – 10:15 – 5. blok

  • Karel Štencel (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   Přehledy ZPMZ pro geodety
  • Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   Dostupnost sbírky listin katastru nemovitostí
  • Daniel Šantora (Gefos a.s.)
   Firemní prezentace

10:15 – 10:45 – Přestávka

10:45 – 12:15 – 6. blok

  • Jiří Bureš (VUT v Brně)
   Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase
  • Ladislav Bárta (GK Sláma)
   Detekce poruchy uložení nosné konstrukce mostu geodetickými metodami
  • Peter Kyrinovič, Imrich Lipták, Ján Erdélyi, Ľubica Ilkovičová (STU v Bratislave)
   Aplikácia snímačov naklonenia na monitorovanie vodohospodárskeho objektu
  • Libor Vavrečka (SŽDC, s.o.)
   Veřejné prostředky na geodetickou činnost v oblasti železniční infrastruktury

12:15 – 12:45 – Přestávka

12:45 – 13:45 – 7. blok

  • Jiří Oščatka (Magistrát města Brna)
   Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna
  • Petr Souček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   Cenové údaje v katastru nemovitostí a jejich zveřejnění

13:45 – 14:00 Závěr

14:00 – 15:00 Oběd