Seminář Katastr nemovitostí X., 2004

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Katastr nemovitostí X., 2004

2. prosince 2004 v Třebíči

Následující text převzat ze stránky http://csgk.fce.vutbr.cz/public/obrazky/CD7/index.htm

Podobně jako tradiční jarní třebíčské semináře o pozemkových úpravách, tak i jejich podzimní dvojče – seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi – úspěšně završil první desítku svých dějství. Na straně organizátorů z brněnského Spolku zeměměřičů vládla před vypuknutím akce trošičku větší nervozita, než v uplynulých letech: bohužel poprvé v maratónu třebíčských seminářů chyběl jejich zakladatel, neúnavný organizátor a duchovní otec – v létě zesnulý Ing. Jaroslav Kolman. Jeho památku ve svém úvodním proslovu připomněl ředitel ZKI Brno Ing. Bohuslav Volný a všichni účastníci ji uctili minutou ticha. 

Ač „pouze“ čtyři lektoři, co osobnost, to pojem a magnet pro širokou odbornou veřejnost: Doc. Josef Fiala z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno široce rozvinul svůj příspěvek o věcných břemenech; posluchači museli hodně rozkmitat svoje tužky, aby stihli poznamenávat jeho odkazy na konkrétní právní předpisy či judikáty. Další ikona katastru, Ing. Adolf Vjačka z opavského pracoviště, nadchl zejména „zeměměřickou část“ posluchačstva: deset Vjačkových tezí o problematice geometrických plánů a otázek souvisejících především s jejich aplikací do digitálních map bylo velice originálně zkoncipováno a rozvedeno. 

Další dva lektoři měli v Třebíči svoji premiéru, které se zhostili více než úspěšně. Pražský soudce JUDr. Ladislav Muzikář přednesl nejen svůj příspěvek na téma Odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů, ale posluchače podrobně uvedl i do související problematiky rozhodování civilních i správních soudů v záležitostech katastru. Odborný asistent Ústavu geodézie brněnského VUT Ing. Stanislav Kutálek, CSc. se věnoval tématu soudního znalectví v oblasti katastru nemovitostí a na konkrétních příkladech doplněných ukázkami rozličných druhů katastrálních map uvedl i historický exkurs až k počátkům stabilního katastru. Oba bloky přednášek a závěrečnou diskusi zkušeně moderovali a svými postřehy doplňovali osvědčení matadoři třebíčských seminářů: emeritní ředitel brněnského ZKI Ing. František Wágner a bývalý vedoucí pracovník KÚ Třebíč Michael Frýbort.

Pořadatelé ze Spolku zeměměřičů Brno za aktivní organizační podpory Katastrálního úřadu pro Vysočinu opět odvedli dobrou práci a pro téměř 250 posluchačů dokázali připravit jak zajímavá témata, tak i tradičně solidní zabezpečení a organizaci akce.

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, těšíme se s vámi na shledanou
na dalších odborných akcích Spolku zeměměřičů Brno


Pořadatel:
www.spolekzememericubrno.cz

Mediální partner:
www.zememeric.cz