41. Geodetické informační dny 2005

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 41. Geodetické informační dny 2005

41. geodetické informační dny se konaly ve dnech 2. – 3. listopadu 2005 v prostorách Spořitelní akademie v Brně.

Motto: Progresivní systémy řízení, měřící a informační technologie – základní pilíře udržitelného rozvoje zeměměřické služby.

Program

2. listopad 2005

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

 • Čeští geodeti 19. století (Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.)
 • Problematika ekonomického zajištění a řízení na úseku zeměměřictví ve státní správě (Ing. Karel Večeře)
 • Problematika ekonomického zajištění a řízení na úseku Geodézie a kartografie ve státní správě SR (Ing. Arch. Jelena Hudcovská)
 • Vzdělávání v resortu zeměměřictví a katastru (PaedDr. Petr Zajíček)

ROZVOJ ZEMĚMĚŘICTVÍ A KN Z POHLEDU STÁTNÍ SPRÁVY

 • Koncepce rozvoje informačních technologií ISKN v resortu ČÚZK (Ing. Vít Suchánek)
 • Koncepce rozvoje informačních technologií v resortu ÚGKK SR (Ing. Andrej Vojtičko)
 • Přibližování služeb státní správy na úseku zeměměřictví a katastru veřejnosti (Ing. Miroslav Haša)
 • Novelizace vyhlášky 190/96 Sb. (Ing. Miloslav Müller)

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 • Použití technologie XML v oblasti sběru a správy geografických dat (Ing. Ondřej Patočka – Bentley Systém ČR s.r.o.)
 • GISdata od 2D ke 3D (Ing. Martin Malec – GB-geodezie spol. s r.o.)
 • Správa a využití souboru digitálních map Prahy (RNDr. Jan Bareš – IMIP Praha)
 • Intergraph
 • Softwarové řešení tvorby GP a vedení DKM (Ing. Svatopluk Sedláček – VUT v Brně)
 • Problematika výměnného formátu GP pro DKM (Ing. Zdeněk Hofman – GEPRO s.r.o.)

SPOLEČENSKÝ VEČER

3. listopad 2005

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • Současné měřící technologie ve stavebnictví (Ing. Tomáš Honč – Geotronics s.r.o., Trimble)
 • Nové technologie měření prostorové polohy koleje v resortu Českých drah (Ing. Radomír Havlíček-ČD a.s., SŽG Olomouc)
 • Vliv slunečního osvitu na betonové mosty Zvíkov a Vepřek (Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. – ČVUT v Praze)
 • Výstavba dálničního mostu D8-H216 (Ing. Jaroslav Pohan – CCE Praha)

VIZUALIZACE GEODAT

 • Interaktivní 3D vizualizace – nová úroveň prezentace geoinformací (Ing. Radim Holeček – Geometra Opava)
 • Digitální technologie fotogrammetrického sběru dat (Ing. Karel Sukup, Ing. Patrik Maixner – Geodis Brno)
 • Zpřesněni S-JTSK s využitím sítě permanentních stanic GPS – CZEPOS (Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.-ČVUT v Praze)
 • Možnosti využívání služeb sítě permanentních stanic GPS CZEPOS (Ing. Pavel Taraba-Zeměměřický úřad)
 • TopNET – síť permanetních referenčních stanic GPS-GLONASS (Ing. Jaroslav Slabý, Martin Těšnar – Geodis Brno – Topcon)