40. Geodetické informační dny 2004

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 40. Geodetické informační dny 2004

Geodetické informační dny se konaly ve dnech 9. – 10. listopadu 2004 v prostorách Spořitelní akademie v Brně.

40. geodetické informační dny se nesly ve slavnostním duchu. Vždyť kterému ze seminářů se podaří slavit takovéto jubileum. Za 40 let konání geodetických informačních dní se vyměnily desítky pořadatelů a stovky přednášejících. Věříme, že účastníky GID netáhne k účasti pouze nostalgie, ale zejména aktuálnost a pestrost přednášených témat.

Pro letošní rok to byla geodézie, kartografie a katastr nemovitostí v informační společnosti.

Program

9. listopad 2004

KATASTR NEMOVITOSTÍ I.

 • Rozvoj informačního systému katastru nemovitostí v souvislosti s rozvojem ITC a vazba na další systémy státní správy (Vít Suchánek, Josef Jirman, ČÚZK)
 • Databáze bodových polí Zeměměřického úřadu (Jan Řezníček, ZÚ)
 • Současný stav a budoucnost KM-D (Milena Procházková, ČÚZK)

KATASTR NEMOVITOSTÍ II.

 • Dálkový přístup k informacím o řízení a nahlížení do katastru nemovitostí (Josef Jirman, ČÚZK)
 • Měření v S-JTSK v prostorech doposud dokumentovaných v KN historickými grafickými nebo číselnými formami katastrálního operátu (Oldřich Pašek, ČÚZK)
 • Budování sítě WAN a sítě permanentních stanic na Slovensku (Dušan Ferianc, ÚGKK SR)
 • Moderoivaná diskuse na téma: Přebírání výsledků měření GPS do katastru nemovitostí

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • Nesměňované pozemky při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav z pohledu vyhotovitele (Kamil Kaulich, ÚPÚ Praha)
 • Nesměňované pozemky při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav z pohledu vyhotovitele (Milan Pavlík, Agroprojekt PSO)
 • Zavádění výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí a zápis nesměňovaných pozemků v katastru nemovitostí (Bohuslav Volný, ZKI Brno)
 • Činnost geodetov pri pozemkových úpravách (Matúš Siman, Peter Vais, ZK Brezno)

SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ A ZNALECTVÍ

 • Problematika soudního inženýrství a oceňování nemovitostí v ČR (Albert Bradáč, VUT Brno)
  Příčiny a soudní dohry sporů v oblasti katastru nemovitostí (Václav Kellner)
 • Posuzování projektů velkých dopravních staveb z hlediska geografie a životního prostředí (Ladislav Plánka, VUT FAST Brno)

Společenský večer

10. listopad 2005

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

 • Určování svislých posunů a náklonů nosné konstrukce Vladislavského sálu na Pražském hradě (Jaromír Procházka, Pavla Vobořilová, ČVUT Praha)
 • Možnosti laserového skenování pro dokumentaci monolitických a ocelových konstrukcí (Igor Žižka, Michal Pavlík, GEFOS Praha)
 • Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie deformácií vodného diela Gabčíkovo (Štefan Lukáč, Jozef Kožár, Zuzana Balgová, STU Bratislava, Vladimíra Grof, GeoExperts spol. s r.o.)
 • Rektifikace robotizované linky na svařování karosérií v automobilce BMW UK v Oxfordu (Jiří Bureš, VUT FAST Brno), Bronislav Dupal, Geodézie Kroměříž spol. s r.o)

GIS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Koncepce vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací (Václav Čada, ZU Plzeň)
 • Současná úroveň geografických informačních systémů v procesu územního plánování (Vladimír Klimeš, Jihomoravský kraj)
 • Praxe využívání digitální formy státních mapových děl pro výkon veřejné správy (Jiří Hiess, Kraj Vysočina)
 • Vazby púrocesů územního řízení a stavebního řádu na výkon zeměměřických činností (Petr Polák, ČSGK)