Seminář Katastr nemovitostí XXIII., 2017

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Katastr nemovitostí XXIII., 2017

Každoroční seminář v Třebíči se konal ve čtvrtek 21. září 2017 v Hotelu Atom
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášejícími byli

 • Mgr. Lenka Vrzalová (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Vybrané změny Návodu pro správu katastru
 • Ing. Pavel Tuček (GEOkomplex – zeměměřičské služby)
  Změny v provádění zeměměřických činností a jejich dopady do praxe
 • Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO spol. s r. o.)
  SW Kokeš a novela katastrální vyhlášky
 • Ing. Lenka Pilíková (Katastrální pracoviště Příbram)
  Aktuální zkušenosti v oblasti revizí katastru
 • Ing. Karel Štencel (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   Dosažené výsledky resortu ČÚZK nejen v souvislosti s revizemi katastru

Organizační pokyny

  • Uzávěrka přihlášek: úterý 19. září 2017
  • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A106/, potvrzení o registraci není zasíláno.
  • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
   • Základní vložné 800 Kč
   • Členové Spolku zeměměřičů Brno 450 Kč
   • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
  • Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
   • č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 1709
   • platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

CD

Ze semináře je k dispozici v digitální podobě zvukový záznam a fotogalerie na CD nosiči. Objednávky posílejte na adresu: spolzem (zavináč) email.cz