12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

Ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2018 pořádá Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Spolek zeměměřičů Brno společnou akci 12. Mezinárodní konferenci o katastru a 53. Geodetické informační dny.
Konference se koná v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno.

Rámcový program:
Středa 28. února 2018

 •   9:00 – 10:00     Prezence
 • 10:00 – 13:00     Střednědobý výhled v katastru nemovitostí, přehled právního a technické prostředí
 • 14:00 – 17:00     Elektronizace v katastru nemovitostí, ochrana osobních údajů, webové a mobilní aplikace
 • 18:00 – 23:00     Společenský večer

Čtvrtek 1. března 2018

 •   9:00 – 14:00     Aplikace a využívání katastru nemovitostí v dalších odvětvích

Podrobný program:
Průběžně doplňován

28.2.2018

   

Ing. Mária Frindrichová

Predsedníčka,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Kontinuálne napĺňanie smerov rozvoja rezortu UGKK SR

Ing. Karel Večeře

Předseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Střednědobý výhled záměrů v katastru nemovitostí

Ing. Svatava Maradová, MBA

Ústřední ředitelka,
Státní pozemkový úřad

Záměry a plány SPÚ v oblasti GIS

Ing. Jiří Habrovec

Asociace podnikatelů v Geomatice

Asociace podnikatelů v Geomatice – představení

JUDr. Dominika Vargová

Legislatívno právny odbor,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a kataster nehnuteľností v SR

Mgr. Lenka Vrzalová

Vedoucí oddělení legislativy,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Dopad nařízení o ochraně údajů a elektronické identifikaci pro elektronické transakce do správy katastru

Ing. Michal Leitman

Riaditeľ katastrálneho odboru,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Elektronizácia katastra nehnuteľností v podmienkach rezortu UGKK SR – automatizované poskytovanie informácií pre GaK činnosti

Ing. Petr Souček, Ph.D.

Ředitel odboru správy dat,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Webové a mobilní aplikace pro využívání dat katastru

Doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD.,

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

BERG TU v Košiciach

SvF STU v Bratislave

Výučba katastra nehnuteľností v študijnom odbore Geodézia a kartografia na Fakulte BERG TU v Košiciach a SvF STU v Bratislave

1.3.2018

   

Ing. Karel Štencel

Místopředseda,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Aktivity ČÚZK pro podporu využívání KN v dalších odvětvích

Ing. Kamil Alferi

Ředitelství silnic dálnic ČR

Majetkoprávní vypořádávání pozemků ŘSD ČR

Ing. Ondrej Kozlovský

Komora geodetov a kartografov

Územný plán a údaje katastra, skúsenosti a ukážky

Ing. Radomír Havlíček

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Role katastru nemovitosti a zeměměřictví v železniční dopravě

Doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.,

Doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská, Ostrava

Využití katastrální mapy v důlním měřictví

Ing. Stanislav Madron

CleverMaps, a.s.

Využití dat KN ve webových aplikacích

Ing. Mgr. Robert Číhal, CSc.

KPM CONSULT, a.s.

Prostorový popis infrastruktury železnic metodou railML a možnosti jeho použití v rámci metody BIM při projektování železničních staveb

Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Organizační garant, informace:
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: spolzem(at)email.cz
Telefon: +420 732 437 337

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, IČO: 17314453, DIČ: 2020835740
Koceľova 15, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: ssgk@ssgk.sk

Podávání přihlášek:
Přihláška účastníků na www adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/

 • Uzávěrka přihlášek         21. 2. 2018
 •       účastníci obdrží osvědčení o účasti
 • Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu spolzem(at)email.cz
 • Uzávěrka objednávek    21. 2. 2018

Ceník:

 • Účast dva dny             2500 Kč / 100 EUR / os
 • Účast jeden den         1600 Kč /   70 EUR / os
 • Výstavní plocha (4 m2…jednotka)             3000 Kč / jed
 • Reklamní panel                                            1500 Kč / m2
 •       neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
 • Vkládané materiály (200 ks…jednotka)    2000 Kč / jed

Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371/2010, variabilní symbol 1803
IBAN: CZ96 2010 0000 0027 0031 6371
BIC: FIOBCZPPXXX

Pro Slovensko
Fio banka, č. účtu 2700316371/8330, variabilní symbol 1803
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je možná telefonicky, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: http://www.hotelavanti.cz/
Heslo pro ubytování „GID 2018“

Tato akce je Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ pro činnosti v železniční geodézii jako 1 cyklus odborného semináře, který nepořádá SŽDC.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

Pořadatelé:
SZB   ČSGK   SSGK

Mediální partneři:
GAKO   Zeměměřič