39. Geodetické informační dny 2003

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 39. Geodetické informační dny 2003

Ústředním motivem 39. geodetických informačních dní, které se pro letošní rok „srazily“ do jednoho geodetického informačního dne bylo geodézie, kartografie a katastr nemovitostí po vstupu do EU.

Geodetické informační dny se konaly 25. listopadu 2003 v hotelu Avanti v Brně.

 • Studium zeměměřictví a zeměměřické služby ve Švédsku (Katrina Lepschi, The Royal Institute of Technology (KTH))
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE (Václav Slaboch, VUGTK Zdiby)
 • Vzdělávání geodetů a kartografů v ČR a zemích Evropské unie (Josef Weigel, VUT FAST Brno)
 • Študijné programy odboru Geodézia a kartografia na Slovensku a ich kompatibilita s programami EU (Alojz Kopáčik, STU Bratislava)
 • Celoživotní vzdělávání autorizovaných inženýrů v rámci ČKAIT (Alois Materna, ČKAIT)
 • Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí České republiky v podmínkách EU (Karel Večeře, ČÚZK)
 • Geografické informační systémy ve vyspělé informační společnosti (Václav Čada, ZU Plzeň)
 • Problematika tvorby a údržby digitálních map (Svatopluk Sedláček, VUT FAST Brno, Zdeněk Konečný)
 • Metrologické zajištění prací a kontrolní měření jako nástroje managementu jakosti v procesu výstavby (Jiří Lechner, VUGTK Zdiby)
 • K otázce koncepce technologií DGPS a RTK v resortu ČÚZK (Jaroslav Šimek, Jakub Kostelecký, VUGTK Zdiby)
 • Současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie (Karel Sukup, Geodis Brno)