Seminář Katastr nemovitostí XXII., 2016

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Katastr nemovitostí XXII., 2016

Každoroční seminář v Třebíči se koná ve čtvrtek 6. října 2016 v Hotelu Atom
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč (Parkování je možné na ulici Jelínkova nebo Mládežnická, Spoj MHD: linka č.4.)

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášející

 • Mgr. Martina Hercegová, (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Záměry ČÚZK v oblasti správy katastru
 • Ing. Naděžda Vitulová
  Podílové spoluvlastnictví
 • Mgr. Lenka Vrzalová, (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Změny v právních předpisech v oblasti katastru nemovitostí
 • Ing. Petra Smíšková, (Immr geodetické práce)
  Přebírání podkladů pro měření a zpracování GP a předání GP k potvrzení prostřednictvím WS
 • Ing. Pavel Doubek, (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Revize katastru

Organizační pokyny

  • Uzávěrka přihlášek: úterý 4. října 2016
  • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A99/, potvrzení o registraci není zasíláno.
  • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
   • Základní vložné 800 Kč
   • Členové Spolku zeměměřičů Brno 450 Kč
   • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
   • Způsob úhrady převodním příkazem na bankovní účetFio banka
    • č. účtu: 2700316371/2010,variabilní symbol 1610

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF.