Seniorklub – 2018

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seniorklub – 2018

Činnost senior klubu za rok 2018 + prezentace

LEDEN 2018

Na první besedu po Novém roce jsme pozvali pana Ing. Vilibalda Bezdíčka, který měl pro nás připravenou pěknou prezentaci o méně známých či dokonce zapomenutých pamětních deskách osobností, které působily v Brně nebo mají k němu blízký vztah. Byli jsme překvapeni, o kolika z nich jsme nevěděli – je třeba to co nejdříve napravit.

ÚNOR 2018 – výroční beseda

Únorová beseda proběhla v tradičním stylu. Slovo dostali nejprve hosté. Ředitel Katastrálního úřadu pro Jm kraj Josef Kamera a ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně Jiří Káčerek nám pověděli o novinkách na svých pracovištích i o výhledech do budoucna, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-venkov Zina Matušková se ve svém vystoupení věnovala revizi katastru nemovitostí. Připomněla, jak má vlastník postupovat při ohlašování změny údajů KN, aby se odstranily rozdíly mezi skutečným a evidovaným stavem. Prezentace Heleny Ryškové připomněla loňské besedy a paní Milada Hofmanová přednesla zprávu o hospodaření..

BŘEZEN 2018

Loňský ročník mezinárodního veletrhu INTERGEO 2017 se konal v Berlíně a Spolek zeměměřičů Brno již tradičně uspořádal zájezd. Kromě Berlína navštívili také Postupim, Drážďany, Míšeň a Saské Švýcarsko. Účastníky tohoto zájezdu byli i někteří naši členové a jeden z nich, Jiří Rydval, nám o tom pověděl mnoho zajímavého, vše doprovázené fotografiemi. 

DUBEN 2018

Prof. Rostislav Brzobohatý: „Hromadná vymírání v historii Země a jejich příčiny“

Vedle průběžného vymírání živočišných i rostlinných druhů prožívala naše planeta v geo-logické minulosti i velké a náhlé decimace života. Tzv. hromadná (masová) vymírání představují vymizení relativně velkého procentuálního podílu druhů (>75%) různých taxonomických skupin během krátkého úseku geologického času (103-106 roků) v globálním měřítku.

Během posledních 500 milionů let zažila naše planeta čtyři takové situace. Roli při nich mohly hrát či hrály změny úrovně oceánské hladiny, desková tektonika a rozmístění litosférických desek na planetě, změny směrů oceánských proudů spolu se změnami klimatu a nástupem odkysličení oceánů, uvolnění metanu z dnových oblastí oceánů, zalednění (chladná:teplá období), intenzívní vulkanická činnost, dopady velkých mimozemských těles, stav biosféry a jejích vnitřních vztahů, stav slunce a dalších vesmírných fenoménů. Souběh negativních vlivů těchto fenoménů vede nebo může vést k hromadným vymíráním. Jakkoliv byla vymírání z pohledu tehdejšího života záporným jevem, sehrála i pozitivní roli tím, že umožnila obrovské inovace a podporovala zvyšování rozmanitosti života.

Současný stav planety je výrazně ovlivňován lidskou činností a člověk začíná být považován za fenomén spouštějící další hromadné vymírání.

KVĚTEN 2018

Všestranná sportovkyně, zejména cyklistka (bývalá čs. reprezentantka v dráhové i silniční cyklistice, dvojnásobná vicemistryně světa v dráhové cyklistice, devítinásobná mistryně světa v jízdě na vysokém kole a mnohonásobná mistryně republiky v různých cyklistických disciplínách) Iva Zajíčková-Stafová se po skončení závodní kariéry věnovala mj. horo-lezectví – dvakrát vylezla na vrchol Kilimandžára Uhuru, zdolala Mont Blanc a také Pik Lenina v Pamíru. Když po roce 1980 žila několik let v Rakousku, hrála fotbal za rakouský národní tým žen a vloni se začala věnovat také rychlobruslení – a to letos v březnu oslavila kulaté jubileum (*1948)! Tato drobná, usměvavá dáma nám na květnové besedě pověděla různé zajímavosti ze světa vrcholové cyklistiky, vyprávění doplnila nejen dobovými fotografiemi, ale přinesla s sebou na ukázku různé cyklistické dresy, svoje medaile, vítězné šerpy a další dokumenty, a ochotně odpovídala na naše dotazy. Bylo to zajímavé a příjemné setkání.

ČERVEN 2018

Naše kolegyně paní Milada Osinová podnikla cestu do Jihoafrické republiky, odkud si kromě mimořádných zážitků přivezla mnoho fotografií a videí, z nichž jsme část mohli na besedě sledovat. V úvodu nás cestovatelka seznámila s historií země a poté jsme mohli vidět záběry hlavně z Krugerova národního parku, kdy účastníci zájezdu projížděli v otevřeném voze safari a mohli pozorovat zdejší zvěř, jako třeba antilopy impaly, divoká prasata, lvy, gepardy, hyeny, buvoly, krokodýly (Crocodille River) a také slony, kteří jsou zde největší pohromou, protože devastují krajinu. Krugerův národní park je nejstarším africkým parkem, vznikl už v roce 1902. A protože paní Osinová má zážitků mnoho, slíbila, že přijde ještě jednou s pokračováním.

ZÁŘÍ 2018

Snad žádná organizace na světě se nemůže pochlubit jako Sokol tím, že její tradiční slavnostní akce se koná již ve třetím století – v případě sokolských sletů v 19., 20. a 21. století. A také tím, že po celou tuto dobu má i mezinárodní rozměr – již od druhého všesokolského sletu v roce 1891 přijíždějí cvičenci a hosté ze zahraničních sokolských jednot. Všesokolské slety se většinou konaly po zhruba 6 letech, kromě období, kdy Sokol oficiálně nemohl působit – v době obou světových válek a v době komunistického režimu.

            I když se slety konaly napříč stoletími (ten první 1882, letošní všesokolský slet byl v pořadí šestnáctý), nikdy neustrnuly v minulosti, ale skladby i celý sletový program vždy odpovídaly dané době a životu tehdejší společnosti. I to je jeden z důvodů, proč slety oslovují i současnou společnost, současné generace. Součástí sletů jsou vedle hromadných tělocvičných vystoupení rovněž různé sportovní soutěže, pódiová vystoupení a také bohatý kulturní doprovodný program.

            Letošní XVI. všesokolský slet se konal první týden v červenci v Praze ve vršovické Eden aréně. Byl zahájen slavnostním průvodem centrem Prahy, odpolední ekumenická mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, se konala v katedrále sv. Víta. Slet byl pak slavnostně zahájen večer v Národním divadle představením Naši furianti. Hru Ladislava Stroupežnického nastudovaly sokolské ochotnické soubory – bylo to poprvé, co na prknech naší první scény celé představení odehrál ochotnický soubor. Součástí sletového týdne bylo také vystoupení sokolů z oblasti výkonnostního a vrcholového sportu v O2 aréně, výstavy, koncerty a vyvrcholením byly dva programy hromadných vystoupení. Účastníci byli nejen z ČR, ale také z řady evropských zemí i ze zámoří, z USA, Kanady a Austrálie. Slet se konal jako součást oslav 100. výročí vzniku Československa a tomu odpovídala i jedna z hromadných skladeb, nazvaná Spolu, a také to, že při zahájení zazněla česká i slovenská státní hymna a byly vztyčeny vlajky obou států.

            O historii všesokolských sletů pověděla účastnice několika z nich, včetně toho letošního, Helena Ryšková.

ŘÍJEN 2018

Letos v říjnu uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. Proto také říjnová beseda byla zaměřena k tomuto výročí. Naše kolegyně Helena Ryšková připravila přednášku o tom, jak vznikaly státní hranice od roku 1918, jak se změnily po Mnichovské dohodě, potom po druhé světové válce a nakonec po rozpadu Československa v roce 1993. Prezentace ukázala také obrázky mezníků a zvlášť se věnovala dřívějším i současným trojmezím.

LISTOPAD 2018

Vyslechli jsme zajímavou přednášku pana doc. Vlastimila Hanzla z Ústavu geodézie FAST VUT v Brně, nazvanou Bezpilotní prostředky ve fotogrammetrii, mobilní a přenosné laserové systémy, jeřábová fotogrammetrie. Nosiči přístrojů mohou být vrtulníky, letadla s pevným křídlem apod., snímače jsou kamery, laserové skenery, závěsné videosystémy aj. Využití těchto prostředků je velmi široké, např. v archeologii, zaměření památek, pobřežních zón, lomů, v lesnictví, při zaměřování vedení, monitoring potrubí a další. K mobilnímu mapování se používají nejen auta (zaměření komunikací, železnic), ale také přenosné systémy, tzv. batohy, které si nese měřič na zádech. Při jeřábové fotogrammetrii pořizují kamery z jeřábů denně snímky, které slouží jako podklady pro tvorbu 3D modelu konstrukce stavby, také pro revizi a dokumentaci. Bezpilotní prostředky nacházejí využití též v logistice, kdy lehké zásilky, např. léčiva, potraviny, jsou doručovány pomocí dronů.

            30. listopadu 2018 zemřela naše kolegyně Eliška Vlková, bylo jí 74 let. Celá léta pracovala v brněnské Geodézii, po odchodu do důchodu jsme se s ní pravidelně setkávali v Seniorklubu. Spolu s manželem Zdeňkem nechyběli téměř na žádném zájezdu. Milovala svoji rodinu, těšila se z úspěchů vnoučat. Svojí přátelskou, radostnou povahou si Eliška získávala všechny kolem sebe. Ani v poslední době, poznamenané těžkou nemocí, neztrácela úsměv a nezdolný optimismus.                         

            Koncem listopadu nás opustila paní Jindra Sovová. Dříve pracovala v účtárně v Geodézii, potom na besedách Seniorklubu nás pravidelně seznamovala s kulturním děním v Brně a zajišťovala nám vstupenky do divadla. Zemřela ve věku 92 let.

PROSINEC 2018

Úvod adventní besedy patřil vzpomínce na ty, kteří nás v tomto roce opustili. Pak následoval tradiční program. Jitka Přikrylová přečetla jména prosincových oslavenců, připili jsme jim na zdraví. Vzhledem k předvánočnímu času jsme si zazpívali koledy a pak proběhla tombola, jejíž výtěžek půjde pod vánoční strom na náměstí Svobody. Dárečků bylo hodně, na každého se dostalo.