Seniorklub – 2020

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seniorklub – 2020

Činnost senior klubu za rok 2020 + prezentace

LEDEN 2020

Druhou lednovou středu se nás sešlo třináct. Těšili jsme se na vyprávění o Číně, leč nefungující mailová adresa Petra Morce způsobila, že z toho sešlo. A tak byl čas na vzájemné popovídání.

ÚNOR 2020

Únorovou výroční schůzi zahájila prezentace Heleny Ryškové, která připomněla naše loňské besedy. Zástupce Katastrálního pracoviště Brno-venkov Radim Reimer pověděl o činnosti KP za poslední období, také o programu vzdělávání zaměstnanců. A paní Milada Hofmanová přednesla zprávu o hospodaření v roce 2019.

Potom se dostal ke slovu Petr Morc, který se svojí rodinou navštívil v loňském roce Čínu. Zajímavé informace o zájezdu doplnil pěknými fotografiemi.

BŘEZEN 2020

Letos je tomu 120 let, co byla zahájena výuka zeměměřictví na české technice v Brně. O historii i současnosti výuky zeměměřictví – geodézie a kartografie – na FAST VUT v Brně nám přišel povědět pan doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

V září 2019 oslavilo Vysoké učení technické v Brně 120. výročí od svého založení (původně Česká vysoká škola technická v Brně). Prvním oborem vyučovaným od roku 1899 bylo stavební inženýrství. V následujícím roce 1900 bylo zahájeno studium zeměměřictví, které při transformaci školy na Vojenskou technickou akademii v roce 1951 pro civilní potřeby zaniklo a obnoveno bylo až v roce 1969.

Zajímavou přednášku jsme vyslechli v „komorním obsazení“ – snad vlivem různých omezení kvůli šíření nebezpečného Koronaviru nás bylo jenom asi deset.

DUBEN, KVĚTEN 2020

Nouzový stav – vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se besedy nekonaly.

ČERVEN 2020

Názvy ulic jsou nejen dobrým orientačním prvkem ve městě, ale odráží se v nich kulturní a společenské klima doby, kdy název vznikl. Každá změna politického režimu s sebou nesla i změnu pojmenování některých ulic.

Jak se měnily názvy ulic a náměstí v Brně v průběhu času shrnula přednáška Heleny Ryškové „Vývoj názvů brněnských ulic od 13. století po dnešek“. 

ZÁŘÍ 2020

Přednáška doc. Ing. Radovana Machotky, Ph.D. byla o tom, jak vznikl kalendář, jak se během času měnil a zpřesňoval.  Jeho hlavní typy se rozlišují podle toho, kterému z hlavních cyklických pohybů dává kalendář přednost (lunární, solární, lunisolární).

Do kategorie lunisolárních kalendářů patří prakticky všechny známé kalendáře s výjimkou islámského a thajského: gregoriánský kalendář (od roku 1582), jeho předchůdce juliánský kalendář, kalendáře čínský, egyptský, indický, makedonský, perský, japonský, židovský.

Římský kalendář prošel od svého vzniku před skoro 3.000 lety velkými proměnami.

  • Byl lunární, lunisolární i solární.
  • Měl 10, 12, ale i 13 měsíců.
  • Délka roku postupně narostla z 304 na 365 dní.
  • Díky svému dlouhému vývoji je složitý a nepřehledný, avšak
  • díky přízni osudu je nejpoužívanější na světě.

Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci Covid-19 se další besedy v roce 2020 nekonaly.