37. geodetické informační dny 2001

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 37. geodetické informační dny 2001

37. geodetické informační dny byly spojeny se 7. mezinárodní konferencí o katastru nemovitostí.

Datum konání: 8. –  9. 11. 2001
Místo konání: Hotel Santon, Brno

Program

8. listopad 2001

Legislativa a katastr nemovitostí

 • Hlavní směry rozvoje katastru a zeměměřictví v ČR (Karel Večeře)
 • Hlavné smery rozvoja katastra, geodézie a kartografie na Slovensku (Eduard Maták)
 • Současný stav katastru České republiky (Eva Barešová)
 • Návrh věcného záměru katastrálního zákona (Petr Baudyš)
 • Kataster nehnuteľností na Slovensku (Marta Koprdová, Jaroslava Tomašovičová)

Informační systém katastru nemovitostí

 • Informační politika resortu ČÚZK v oblasti KN (Vít Suchánek)
 • Projekt ISKN a poskytování údajů KN dálkovým přístupem (Josef Jirman)
 • Informačný systém katastra nehnuteľností na Slovensku (Andrej Vojtičko)
 • Zkušenosti implementací zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí odboru centrálních databází (Jiří Poláček)
 • Zkušenosti s provozem ISKN (Marie Burianová)
 • Skúsenosti s prevádzkou Informačného systému katastra nehnuteľností na Slovensku (Ľuboš Karásek, Rastislav Filípek)
 • Katastr nemovitostí od děrného štítku k Internetu (Zbyněk Souček)

Společenský večer

9. listopad 2001

Digitalizace katastrálních map

 • Cíle a postup digitalizace SGI v ČR (Bohumil Janeček)
 • Koncepcia digitalizácie máp katastra na Slovensku (Jozef Vlček)
 • Digitalizace sáhových map (Karel Štencel)
 • Obnova katastrálního operátu s využitím výsledků KPÚ (Tomáš Kodýtek, Zdeněk Plachý)
 • Usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku (Matej Bada)
 • Zásady vedení digitalizovaného SGI (Adolf Vjačka)