Seminář Katastr nemovitostí XXV., 2019

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Katastr nemovitostí XXV., 2019

Dne 3. října 2019 se uskuteční seminář o katastru nemovitostí.
Kde: Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Program

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:30 Seminář a diskuse

Přednášející

 • Mgr. Jiří Fojtášek (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
  Vliv změn v jednacím řádu katastrálního úřadu na zápisy do katastru nemovitostí
 • Mgr. Jan Holas (Asistent soudce Nejvyššího soudu)
  Aktuální judikatura v oblasti věcných břemen, problematika nezbytné cesty
 • Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Zjišťování hranic při obnově katastrálního operátu
 • Ing. Michal Votoček, Ph.D. (Gepro, spol. s r. o.)
  Novinky v programu KOKEŠ
 • Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Digitální technická mapa měst a obcí v roce 2019

Organizační pokyny

  • Uzávěrka přihlášek: úterý 26. září 2019
  • Elektronická přihláška je k dispozici na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A119/, potvrzení o registraci není zasíláno.
  • Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
   • Základní vložné 800 Kč
   • Členové Spolku zeměměřičů Brno 500 Kč
   • Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
  • Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
   • č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 1910
   • platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF